Technische termen been

Adapter


Adapters zijn prothesecomponenten die dienen voor de verbinding tussen de verschillende protheseonderdelen zoals de knie of de voet.

Aantrekhulp


Een aantrekhulp is een soort kous om het aantrekken van een prothesekoker te vergemakkelijken. Het wordt over de stomp getrokken, de stomp wordt in de koker gebracht en door het uittrekken van de aantrekhulp via het ventiel wordt de stomp in de koker getrokken.

Bionisch kniescharnier


Dit volledig microprocessorgestuurde kniesysteem maakt een absoluut intuïtief gebruik van de prothese mogelijk. Een uitgebreid aantal geïntegreerde sensoren en complexe meettechnologie bepalen constant de exacte correcte instelling van de knie. Bionische kniesystemen ondersteunen een virtueel fysiologisch looppatroon waardoor zij belasting van het gehele locomotorische systeem verlichten.

Bouncing


Bouncing is buigen onder belasting tegen een dempingsweerstand tot aan een specifieke buighoek.

Carbon prothesevoet


Carbon is een zeer lichtgewicht en robuust materiaal. Het is ook zeer flexibel en veerkrachtig. Een prothesevoet die gemaakt is van hoofdzakelijk carbonvezels is dus zeer licht. Gebruikers profiteren van de hoge energieteruggave tijdens het bewegen.

Rotatieadapter


Een rotatieadapter is een protheseonderdeel dat het mogelijk maakt om het protheseonderbeen te roteren. Dit kan zeer handig zijn in allerlei situaties, zoals bij het aantrekken van sokken, bij het in- en uitstappen in kleine ruimten zoals in de auto, enz.

Liner


Een liner is een sokachtige overtrek voor de stomp en werkt als een soort "second skin" tussen de beweeglijke weke delen van de stomp en de harde schaal van de koker. Het beschermt en dempt delicate en drukgevoelige delen van de stomp en verbindt de stomp met de prothese. De keuze van de juiste liner is essentieel om te zorgen dat de prothese goed past en comfortabel kan worden gedragen. Een liner kan echter enkel optimale veiligheid en comfort garanderen in combinatie met het juiste aansluitingssysteem dat de koker op zijn plaats houdt op de stomp.

Microprocessor-gestuurd kniesysteem


Bij dit soort knieprothesesystemen, herkent een microprocessor met complexe sensoren bewegingspatronen en past deze meteen onvertraagd aan. Het regelt de zwaaifase en de standfase, zodat de prothesedrager kan vertrouwen op zijn prothesesysteem.

Prothesevoet


Een prothesevoet is een kunstvoet die de fysiologische voet vervangt. Een prothesevoet moet aan bepaalde specifieke functionele aspecten voldoen en wordt specifiek voor de gebruiker uitgekozen, op basis van zijn of haar mobiliteitsniveau. Een prothesevoet heeft een natuurlijke voetvorm aan de buitenzijde.

Protheseknie


Een protheseknie is een kunstknie die werkt als een functionele vervanging voor de fysiologishce knie. De verschillende soorten kniescharnieren ondersteunen de persoonlijke behoefte van de geamputeerde afhankelijk van zijn mobiliteitsniveau. Wij adviseren om de tool KneeSelect te gebruiken om het correcte kniescharnier te bepalen.

Koker


De prothsekoker verbindt de stomp met de prothese en voert een belangrijke functie uit: het verzekert een optimale aanhechting en het goed zitten van de prothese – hetgeen cruciaal is voor de acceptatie en het welzijn van de gebruiker. Om dit te bereiken wordt de koker op maat gemaakt, volgens de individuele vorm van de stomp en aangepast aan het mobiliteitsniveau (activiteitsniveau) van de gebruiker.

Zwaaifase


De zwaaifase is het moment wanneer de voet vrij in de ruimte zwaait tijdens het lopen (gaan).

Standfase


De standfase is het moment waarop de gebruiker rechtop, met zijn hele gewicht op de voet steunt.

Torsieadapter


Een torsieadapter is een onderdeel van een prothese dat een draaiende beweging van de prothese toelaat zonder de voet te verplaatsen. De adapter is boven de prothesevoet ingebouwd.

Vacuümsysteem


Een vacuümsysteem is een systeem van negatieve druk dat een vacuüm creëert tussen de stomp, de liner en de koker door gebruik te maken van een "actief principe" (pomp), of een "passief principe" (pompbeweging van de stomp in de koker). De bedoeling is een goede "ophanging" van de prothese aan het lichaam voor een betrouwbare verbinding.

Yielding


Yielding is flexie onder belasting tegen een dempingsweerstand met onbeperkte flexiehoek (buighoek).

Mobiliteitsgraad


Het activiteitsniveau speelt een belangrijke rol bij de keuze van de prothesevorm. Daarom zijn volgende mobiliteitsgraden vastgelegd binnen de orthopedische technologie.

Lage mobiliteitsgraad


Wat men verstaat onder mensen die zich binnenshuis kunnen verplaatsen hebben een lage mobiliteitsgraad. Zij kunnen korte afstanden overbruggen op een vlakke ondergrond en tegen een lage snelheid.

Matige mobiliteitsgraad


Personen die zich beperkt buitenshuis kunnen verplaatsen hebben een matige mobiliteitsgraad. Zij kunnen ook op oneffen ondergrond lopen en lage obstakels overwinnen zoals stoepen en opstapjes.

Hoge mobiliteitsgraad


Personen die zich onbeperkt buitenshuis kunnen verplaatsen hebben een hoge mobiliteitsgraad. zij kunnen op praktisch elke ondergrond lopen met variërende loopsnelheid en ook langere afstanden overbruggen. Zij zijn in staat om de meeste obstakels te overwinnen. Zij kunnen werken en deelnemen aan andere activiteiten.

Bijzonder hoge mobiliteitgraad


Personen die zich onbeperkt buitenshuis kunnen verplaatsen met bijzonder hoge activiteit. Zij zijn in staat om zeer sterke uitdagingen aan te gaan zoals bij het sporten, in hun werkomstandigheden of bij vrijetijdsbesteding bij gebruik van hun prothese.