Amputatieniveau

De term amputatieniveau betekent de plaats waar een lichaamsdeel is geamputeerd. Naast andere factoren is het amputatieniveau van belang om een geschikte prothese te kiezen.

Het amputatieniveau is vóór de operatie vastgesteld door de arts en is gebaseerd op de reden van de amputatie. In het geval van een geplande interventie wordt normaliter ook een orthopedisch technicus geraadpleegd om te bepalen welk amputatieniveau het gunstigst is om een optimale prothese te vervaardigen.


Voetamputatie

Voetamputatie

Er zijn meer dan twaalf verschillende amputatieniveaus in het voetsegment. Deze variëren van teenamputatie, via middenvoetamputatie tot amputatie van het hielbeen (tarsus).

Siliconen prothesen zijn een interessante mogelijkheid bij de verzorging van een voetamputatie. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om confectieschoenen te dragen.

Onderbeenamputatie

Onderbeenamputatie (transtibiale amputatie)

Bij een onderbeenamputatie wordt het onderbeen afgezet. Hierbij worden het scheenbeen en het kuitbeen (resp. tibia en fibula) doorgesneden.

Een onderbeenprothese bestaat meestal uit een prothesevoet, adapters en verbindingselementen die samen met de prothesekoker een geheel vormen. De prothesekoker wordt op maat van de stomp gemaakt.

Een cosmetische overtrek maakt het geheel aantrekkelijk en draagt bij tot de acceptatie van de prothese..

Knieëxarticulatie

Knieëxarticulatie

Bij een kniedëxarticulatie is het been door het kniegewricht geamputeerd. Het dijbeen is nog volledig intact.

Een knieëxarticulatieprothese bestaat uit een prothesevoet, een protheseknie, adapters en verbindingselementen die samen met de prothesekoker een geheel vormen. De prothesekoker wordt op maat van de stomp gemaakt.

Een cosmetische overtrek maakt het geheel mooier om te zien en draagt bij tot de acceptatie van de prothese.

Bovenbeenamputatie (transfemorale amputatie)

Bovenbeenamputatie (transfemorale amputatie)

Bij een bovenbeenamputatie is het dijbeen doorgesneden. Afhankelijk van de lengte van de stomp is het gemakkelijker of moeilijker om een prothese te gebruiken.

Een bovenbeenprothese bestaat uit een prothesevoet, een protheseknie, adapters en verbindingselementen die samen met de prothesekoker een geheel vormen. De prothesekoker wordt op maat gemaakt van de stomp.

Een cosmetische overtrek maakt het geheel mooier om te zien en draagt vaak bij tot de acceptatie van de prothese.

Heupexarticulatie

Heupexarticulatie

Bij een heupexarticulatie wordt bij de operatie het volledige been weggenomen. Het bovenbeen wordt uit de heup genomen. Het aansturen van de prothese gebeurt vanuit de heup.

Een heupexarticulatieprothese bestaat uit een prothesevoet, een protheseknie, een heupscharnier en adapters en verbindingselementen om samen met de koker een geheel te vormen.

Een cosmetische overtrek maakt het geheel mooier om te zien en draagt vaak bij tot de acceptatie van de prothese. Ook helpen de zachte cosmetische materialen om comfortabeler te zitten.

Hemipelvectomie

Hemipelvectomie

Bij een hemipelvectomie wordt het hele been en ook een deel van het bekken weggenomen. In dit geval wordt een prothese aangestuurd door bewegingen vanuit het bekken en de rug.

Een prothese bij hemipelvectomie bestaat uit een prothesevoet, een protheseknie, een heupscharnier en diverse adapters en verbindingselementen die samen met de bekkenkorf een geheel vormen.

Een cosmetische overtrek maakt het geheel mooier om te zien en draagt vaak bij tot de acceptatie van de prothese. Ook helpen de zachte cosmetische materialen om comfortabeler te zitten.