Helix 3D-heupscharnier

Nieuwe maatstaf voor heupexarticulatieprothesen

Verbeterde veiligheid, dynamische respons en comfort

Na een ontwikkelingsstilstand van tientallen jaren, zet Ottobock een nieuwe standaard voor mensen met een heupamputatie door de ontwikkeling van het Helix 3D-heupscharniersysteem.

Het systeem is zowel geschikt voor mensen met een intact bekken (heupexarticulatie), als voor mensen waarvan het bekken gedeeltelijk moest worden verwijderd (hemipelvectomie).

Bij een natuurlijke looppatroon roteert en beweegt het bekken in drie richtingen. Daardoor kunnen wij onze voeten met de tenen naar voren gericht neerzetten. Deze mogelijkheid om de heup te roteren verliest men bij een hoge amputatie. Het unieke ontwerp van de Helix3D herstelt dit verlies. De in het heupscharnier ingebouwde miniatuurhydraulica stuurt tijdens de stand- en zwaaifase de bewegingspatronen in drie richtingen aan. Daardoor lijkt het bewegingspatroon veel meer op het fysiologische patroon in vergelijking met conventionele systemen, die doorgaans alleen voor- en achterwaartse pendelbewegingen mogelijk maken en deze ook niet dynamisch aansturen.

Piramide-adapter

De piramide-adapter ondersteunt de individuele aanpassing van de totale prothese. Hiermee kan de instrumentmaker de onderdelen perfect op elkaar aansluiten volgens de aanbevelingen van de producent.

Combinatie veer/hydrauliek

De geintegreerde miniatuurhydrauliek in combinatie met de PU trekveren sturen het driedimensionale bewegingspatroon aan in de zwaai- en standfase. Naast demping van heupflexie en -extensie kan de instrumentmaker de vrije zwaaifase individueel aanpassen en dus dook de paslengte.

Geintegreerde polyurethaan trekveren

Deze zorgen dat het heupscharnier licht voorover is gekanteld wanneer de zwaafase wordt geïnitieerd. Zo wordt ontbrekende heupflexie gecompenseerd. Het inzetten van de heupflexie door bekkenkanteling vraagt daardoor beduidend minder inspanning.

Uniek scharnier

De unieke structuur resulteert in een driedimensionale beweging. Twee balscharnieren zjn gecombineerd met twee asscharnieren. Een daarvan is in de ruimte gekanteld waardoor een driedimensionaal traject wordt gevolgd. Dit bevordert een meer symmetrisch en natuurlijk looppatroon.


Voordelen op een rij

Individuele staplengte

Bij het instellen van de hydraulische eenheid houdt de orthopedisch instrumentmaker rekening met uw individuele, normale staplengte.

Verschillende loopsnelheden

Bent u gehaast of maakt u een rustige wandeling? U bepaalt de snelheid en de Helix3D past zich aan.

Grote buigingshoek

In alledaagse situaties zoals zitten, schoenen aantrekken of in een wagen stappen biedt een grote buigingshoek veel comfort. Het scharnier komt niet onder het bekken uit terwijl u zit zodat u veel comfortabeler zit.

Een natuurlijker looppatroon

Om de heupbuiging voor de volgende stap in te zetten beginnen, moeten mensen met een conventionele heupprothese het prothesebeen hoog optillen door aan de gezonde kant op de tenen te gaan staan, waarbij het bekken onnatuurlijk gekanteld wordt. Met het Helix3D-heupgewrichtsysteem kunnen beide bewegingen sterk worden gecorrigeerd.

Een harmonieus looppatroon

Het unieke hydraulische aansturingssysteem van de heupprothese beschermt tegen schokken. Het bewegingspatroon lijkt veel meer op het fysiologische looppatroon en is een stuk minder vermoeiend zodat u op een heel natuurlijke manier kunt lopen. Omdat de rug en de gewrichten veel minder worden belast, voorkomt het systeem bijkomende problemen..

Alternerend de trap aflopen

Voor een prothese die in het teken staat van veiligheid, functionaliteit en comfort is voor Ottobock de combinatie van de Helix3D met de C-Leg of het Genium-kniescharnier de meest optimale keuze. Beide protheseknieën zijn microprocessorgestuurd. Met deze prothesecombinatie kunt u zelfs trappen en kleine obstakels aan.

Functionaliteit

Techniek

De gepatenteerde meerassige structuur van de Helix zorgt voor een driedimensionale beweging van de heup en compenseert de natuurlijke bekkenrotatie. Het resultaat is een natuurlijk gangbeeld. Er is voldoende buigruimte en men kan goed zitten omdat de bekkenscheefstand tot een minimum wordt gereduceerd.

Een unieke combinatie van veren en hydrauliek ondersteunt de zwaaifase. Opgeslagen energie die in de standfase werd opgeslagen kan worden gebruikt om de zwaaifase in te leiden. Dit spaart in hoge mate energie. De standfase wordt gedempt en gecontroleerd en de heup wordt harmonisch gestrekt. Het is mogelijk de prothese vol te belasten en toch de voet gelijkmatig af te wikkelen. De staplengte en besturing van de zwaaifase kunnen individueel worden ingesteld.

Prothesetraining

Na verzorging met een Helix 3D heupscharnier in combinatie met C-Leg of Genium is het belangrijk dat u leert om te gaan met uw nieuwe prothese. Uw instrumentmaker kan u hierin begeleiden in samenwerking met een speciaal opgeleide fysiotherapeut. U leert te staan, te gaan zitten, te lopen, obstakels, hellingen en zelfs trappen te nemen. Zo wordt u voorbereid om de prothese in uw dagelijkse situatie ten volle te benutten.

Ideale prothesecomponenten

Ideale prothesecomponenten

Ottobock adviseert met klem om een verzorging van een Helix 3D heupscharnier te combineren met microprocessorgestuurde kniesystemen zoals C-Leg en Genium. Deze systemen zijn opgewassen tegen de meest verschillende dagelijkse situaties, passen zich intelligent aan en geven u de noodzakelijke veiligheid zodat u volledig kunt vertrouwen op uw prothese.

Genium

Ingebouwde meetsensoren controleren bij Genium permanent in welke fase van de beweging de drager zich bevindt. De kracht en coördinatievermogen die u met name bij stijgingen, ongelijkmatige grond en dergelijk nodig heeft worden met Genium merkbaar gereduceerd.

C-Leg

In 1997 bracht Ottobock met de C-Leg de eerste volledig microprocessorgestuurde prothese op de markt. De bewezen C-Leg-technologie is vanaf dit moment de standaard. Het prothesesysteem wordt door een complex sensorsysteem geregeld. Het herkent permanent in welke fase van de beweging het scharnier zich bevindt. Snel of langzaam lopen, stabiliteit in onveilige situaties en op ongelijkmatige ondergrond, het nemen van hellingen en het alternerend aflopen van trappen; hiermee geeft de C-Leg een grote bewegingsvrijheid in uw dagelijkse bezigheden.
Vergelijkbare producten