Beroerte

Verstopping
Ongeveer 79% van alle beroerten is het gevolg van een verstopping in een van de bloedvaten die bloed naar de hersenen toevoeren als gevolg van een bloedklonter of door arteriosclerose of het dichtslibben van de grote slagaders naar de hersenen.

Bloeding
Bij bijna 13% van de patiënten gebeurt er precies het tegenovergestelde; door beschadigde bloedvaten is er sprake van een hersenbloeding.

In beide gevallen worden bepaalde delen van de hersenen onvoldoende doorbloed. Hierdoor is de aanvoer van zuurstof en voeding in de hersenen onvoldoende om te kunnen functioneren. Binnen zeer korte tijd sterven de hersencellen op de plaats van de bloeding of waar geen bloedtoevoer is, met vaak grote gevolgen.


Frequentie

Ieder jaar krijgen in Nederland ruim 41.000 mensen een CVA, circa 7000 mensen worden opnieuw met een CVA geconfronteerd. Op dit moment is een CVA de doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen en de grootste oorzaak voor invaliditeit. In Nederland moeten circa 500.000 mensen met de gevolgen ervan leven. (bron http://www.cva-vereniging.nl/)

Ongeveer de helft van de patiënten die een beroerte overleven, heeft na een jaar een permanente beperking en de ondersteuning van anderen nodig.

Symptomen

De symptomen van een beroerte kunnen per persoon sterk verschillen, ook de ernst ervan. Dit zijn:

 • Slechtziendheid
 • Beperking van het gezichtsveld
 • Verstoringen van het dieptezicht, dubbel zien
 • Verstoorde spraak en taalbegrip
 • Verlammingen, gevoelloosheid
 • Verstoorde tastzin
 • Afhangende mondhoek – dergelijke functiebeperkingen kunnen ook in benen of armen optreden (klapvoet (dropvoet) en polsverlamming)
 • Schouderpijn
 • Instabiliteit van de knie tijdens het staan
 • Rompinstabiliteit
 • Duizeligheid en onzeker lopen
 • Diverse vormen en gradaties van spasticiteit

Revalidatie

Volgens de federale revalidatiewerkgroep is op de neurologische revalidatie een gefaseerd model van toepassing. De hulpbehoefte van de patiënt wordt in eerste instantie beoordeeld door de behandelende arts en therapeut. Afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt, kan er een bepaalde revalidatiefase worden overwogen. Neurologische revalidatie bestaat uit de volgende fasen:

 • Fase A: acute medische behandeling
 • Fase B: medisch-therapeutische revalidatie, vroegtijdige revalidatie (deels ook al tijdens de meest fysiek beperkte ziektefase (coma) bij de zwaarst getroffen patiënten, die slechts beperkt aan de behandeling kunnen meewerken)
 • Fase C: medisch-therapeutische revalidatie, (beperkte zelfredzaamheid)
 • Fase D: medisch-therapeutische revalidatie (bewegen binnen ziekenhuis is mogelijk)
 • Fase E: medische-arbeidsrevalidatie (reïntegratie, eventueel heroriëntatie)
 • Fase F: curatieve zorg, maatregelen om de huidige toestand te behouden

In de afgelopen jaren is er in de acute zorg veel vooruitgang geboekt. Ottobock richt zich met zijn moderne medische hulpmiddelen specifiek op de revalidatieperiode na de acute zorgfase. Ottobock heeft een breed aanbod aan moderne productoplossingen: van rolstoelen voor het eerste deel van de revalidatiefase of producten voor een zwakke voetheffersfunctie (orthesen, functionele elektrische stimulering (FES) via oppervlaktestimulatie of implantaten) tot orthesen voor het stabiliseren van schouder-, knie- en polsgewrichten.


Of een product geschikt is voor uw klachten, is afhankelijk van een groot aantal factoren. Vraag raad bij uw arts, therapeut of orthopedist bij de keuze van het juiste hulpmiddel voor u.


Bijbehorende producten