Multiple sclerose (MS)

De hersenen en het ruggenmerg vormen samen het centraal zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel is een soort telefooncentrale: er komen berichten binnen en er gaan berichten uit. Het centraal zenuwstelsel zet onder andere binnenkomende berichten (bijvoorbeeld pijnprikkels bij aanraken hete pan) om in uitgaande prikkels (terugtrekken van de hand). Onze zenuwen werken hierbij als telefoonlijnen.

Bij multiple sclerose (MS) is de isolatielaag van de zenuwen onherstelbaar beschadigd door een afweerreactie van het immuunsysteem. Hierdoor worden de berichten van het centrale zenuwstelsel vertraagd of helemaal niet meer doorgegeven.

In de Benelux komt MS voor bij één op duizend inwoners. De ziekte manifesteert zich vaak tussen de twintig en veertig jaar.


Oorzaken

De oorzaak van multiple sclerose is nog niet bekend. Het is wel duidelijk dat bepaalde afweercellen in het lichaam bij mensen met MS onjuist zijn geprogrammeerd. Deze afweercellen vallen delen van het eigen lichaam aan, in plaats van lichaamsvreemde stoffen.

Er wordt al vele jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaken van multiple sclerose. Genetische aanleg zou een rol spelen, maar er wordt ook gekeken naar de rol van een aantal virussen. Op dit moment lijkt het aannemelijk dat multiple sclerose wordt veroorzaakt door een aanzienlijk aantal factoren.

Symptomen

Multiple sclerose kan verschillende neurologische symptomen veroorzaken. Die symptomen zijn onder andere slechtziendheid (bijvoorbeeld dubbelzien), blaasfunctiestoornissen, spastische verlamming van de ledematen, vermoeidheid en stoornissen in de fijne motoriek. De symptomen treden vaak op in fasen, die bijvoorbeeld kunnen worden veroorzaakt door lichamelijke of emotionele stress of door infecties. Deze symptomen kunnen uiteenlopen in frequentie en intensiteit.

Er zijn verschillende vormen van multiple sclerose.

Benigne (milde vorm)
De benigne (goedaardige) vorm vertoont over een verloop van vijftien jaar weinig gevolgen.

Relapsing Remitting (RR)
Bij de meeste mensen begint de ziekte met relapsing-remitting MS (zo'n negentig procent). Bij deze vorm treden één of meer neurologische symptomen gedurende een korte periode op. Na enkele dagen zijn deze symptomen weer (zo goed als) volledig verdwenen.

Secundair progressief
Ongeveer dertig tot veertig procent van de patiënten die aanvankelijk te maken hebben met de relapsing-remitting-variant van de ziekte, ontwikkelen in een periode van tien tot vijftien jaar steeds ernstigere beperkingen. In dat geval spreekt men van een secundair progressief verloop van de ziekte.

Primair progressief
Bij tien tot vijftien procent van de patiënten begint de ziekte meteen met de primair progressieve vorm. Bij dit verloop van de ziekte verdwijnen de opgetreden neurologische symptomen niet meer. Dit is een relatief zeldzame vorm van multiple sclerose.

Er komen ook gemengde vormen van deze basisversies van de ziekte voor.

Diagnose

Om te bepalen of een patiënt multiple sclerose heeft, kan de behandelend neuroloog gebruikmaken van uiteenlopende onderzoeken.

Allereerst wordt de voorgeschiedenis van de patiënt grondig onderzocht (anamnese).

Als de anamnese het vermoeden van MS bevestigt, moeten onderzoeken uitsluitsel bieden. De motoriek van de patiënt, zijn of haar coördinatie, reflexen, gezichtsvermogen en kracht worden grondig onderzocht. Zo kan men vaststellen in welke mate de neurologische functies zijn beschadigd en welke delen van de hersenen zijn aangetast.

MRI (magnetic Resonance Imaging) kan worden gebruikt om de ontstoken gebieden van het centrale zenuwstelsel in beeld te brengen. Een andere onderzoeksmethode is de ruggenmergpunctie. Hierbij wordt de ruggenmergholte van de patiënt doorgeprikt tussen twee lendenwervels zodat er hersenvocht (liquor) kan worden afgenomen.

Behandeling

Momenteel is er nog geen behandeling voor de oorzaken van multiple sclerose. In tegenstelling tot wat men vroeger dacht wordt matige lichaamsbeweging bij bijna alle vormen van MS aangeraden.

MS-patiënten die aan spasticiteit lijden zijn gebaat bij regelmatige fysiotherapie en/of het gebruik van medische hulpmiddelen. De behandeling kan ook worden aangevuld met het toedienen van medicijnen.


Bekijk onze oplossingen

Ontdek onze oplossingen voor de lichamelijke gevolgen van neurologische aandoeningen.

Ga naar onze producten


De oplossingen op deze website tonen slechts een deel van het assortiment van Ottobock. Welke oplossing het meest geschikt is voor uw situatie hangt af van verschillende factoren, zoals uw algehele gezondheid en conditie.

Laat u zich altijd door een medisch expert adviseren over de behandelmogelijkheden voor uw situatie.