Ons Privacybeleid

Ottobock biedt diensten en producten op het gebied van orthopedische technologie (hierna 'de diensten' te noemen). Onze klanten bevinden zich in verscheidene landen in zowel de particuliere als openbare sector. We bieden ook diensten en producten aan particulieren. Ottobock verzamelt, verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens op een legale, correcte, transparante en gepaste manier en uitsluitend voor zover Ottobock dit noodzakelijk acht. We waarborgen uw privacy en nemen toepasselijke wetgeving in acht om u als persoon te beschermen. We verwerken verschillende categorieën persoonlijke gegevens; sommige daarvan zijn gevoelig, en sommige vallen ook onder de nationale Wet inzake patiëntgegevens.

In dit beleid wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen worden ook beschreven.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door zodat u begrijpt hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Door uw persoonlijke gegevens bij ons in te dienen en de toepasselijke algemene voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals opgegeven in de specifieke algemene voorwaarden van de betreffende dienst en in dit privacybeleid. Indien meer specifieke toestemming van u wettelijk vereist is, zullen we u hier uiteraard om vragen.

Het is belangrijk voor ons dat u zich gerustgesteld voelt over hoe wij uw gegevens verwerken. Neem contact met ons op als u vragen hebt.

Inhoudsopgave

1. Gegevensbeheerder

2. We beschermen uw persoonlijke gegevens - wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

3. Doel, verwerking en rechtsgrond voor verwerking van uw persoonlijke gegevens

  • 3.1. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Patiënten
  • 3.2. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Particuliere klanten
  • 3.3. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Zakelijke klanten
  • 3.4. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Leveranciers
  • 3.5. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Consultants, partners
  • 3.6. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Deelnemers aan onze trainingen en evenementen
  • 3.7. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Bij het invullen van formulieren op onze websites
  • 3.8. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Sollicitanten
  • 3.9. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - In geval van ander contact met ons

4. Waarvandaan verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

5. We kunnen uw persoonlijke gegevens met anderen delen

6. Opslag van persoonlijke gegevens

7. Overige applicaties/websites

8. Bescherming en verwijdering van persoonlijke gegevens

9. Welke rechten heb ik?

  • 9.1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

10. Samenwerking met autoriteiten en de nationale gegevensbeschermingsautoriteit als toezichthoudende autoriteit

11. Wijzigingen aan het beleid

12. Contact


1. Gegevensbeheerder

Onze bedrijven die aan dit beleid voldoen maken deel uit van de organisaties van de Ottobock Groep in Scandinavië en de Benelux en worden hierna 'Ottobock' genoemd. De volgende bedrijven behoren hiertoe: Ottobock Scandinavia AB, Ottobock Benelux N.V., Aktiv Ortopedteknik met 12 verschillende bedrijven (Aktiv Ortopedteknik i Dalarna AB, Aktiv Ortopedteknik i Gävleborg AB, Aktiv Ortopedteknik i Jämtland AB, Aktiv Ortopedteknik i Malmö AB, Aktiv Ortopedteknik i Skåne Öst AB, Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB, Aktiv Ortopedteknik i Sörmland AB, Aktiv Ortopedteknik i Uppsala AB, Aktiv Ortopedteknik i Västmanland AB, Aktiv Ortopedteknik i Ängelholm AB, Aktiv Ortopedteknik Support i Norrköping AB, Aktiv Ortopedteknik Syd AB) en Respecta OY.

Ottobock is de gegevensbeheerder voor het verwerken van persoonlijke gegevens door het bedrijf. Onder 'Persoonlijke gegevens' behoort alle informatie die direct of indirect kan worden gekoppeld aan een momenteel levend natuurlijk persoon. 'Verwerken' betekent een actie ondernomen met de persoonlijke gegevens.

Indien u persoonlijke gegevens van anderen deelt, bent u ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat Ottobock die persoonlijke gegevens verwerkt overeenkomstig de toepasselijke algemene voorwaarden van het privacybeleid.

2. We beschermen uw persoonlijke gegevens - wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Uitsluitend degenen die echt toegang tot uw persoonlijke gegevens moeten hebben, hebben toegang (het principe van 'least privilege'), bijvoorbeeld uitsluitend degenen die:

• deelnemen aan de zorg voor een patiënt, dat wil zeggen het personeel dat u treft tijdens uw contact met Ottobock

• de gegevens nodig hebben voor hun werk in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld het receptiepersoneel voor het maken van afspraken.

Overige werknemers van Ottobock worden onderworpen aan hetzelfde principe - toegang is beperkt tot degenen die het nodig hebben om hun werktaken uit te voeren.

We gebruiken IT-systemen om vertrouwelijkheid, privacy en toegang tot persoonlijke gegevens te waarborgen en we treffen beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen illegale en ongeautoriseerde verwerking (zoals ongeautoriseerde toegang, verlies, vernietiging of beschadiging). Uitsluitend die personen die daadwerkelijk uw persoonlijke gegevens moeten verwerken zodat wij onze genoemde doelstellingen kunnen behalen, hebben er toegang toe.

Vermijd het verstrekken van persoonlijke gegevens wanneer u op sociale media contact met Ottobock opneemt, aangezien het moeilijk voor ons is om uw persoonlijke gegevens op deze platforms te beschermen.

3. Doel, verwerking en rechtsgrond voor verwerking van uw persoonlijke gegevens

We zijn transparant over de persoonlijke gegevens die we verzamelen en over hoe ze worden verwerkt. We verzamelen uitsluitend persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het doel.

Ottobock verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u bijvoorbeeld een van onze centra of onze website bezoekt. Indien wettelijk toestemming is vereist voor het verwerken van bepaalde soorten persoonlijke gegevens of voor bepaalde vormen van verwerking, wordt toestemming van u verkregen voordat verwerking plaats zal vinden.

De gegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van de context van uw contact met Ottobock.

3.1. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Patiënten

Doel Verwerking Categorieën persoonlijke gegevens
We verwerken uw gegevens om voor een hoge kwaliteit van de diensten en medische zorg en behandeling te zorgen en om patiëntveiligheid te waarborgen. • Administratie
• Maken van afspraken
• Omgaan met klantzaken, zoals bestellingen, klachten en vragen
• Geven van advies
• U voorzien van informatie over de zaken van Ottobock
• Uitvoeren van klantenenquêtes
Contactgegevens, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
Persoonlijk identificatienummer
Foto's, video's

Gevoelige persoonlijke gegevens:
Biometrische gegevens
Gezondheidsgegevens
Creditcardgegevens

Rechtsgrond: Patiëntdossiers en facturerings- en betalingsgegevens worden overeenkomstig de wettelijke vereisten verwerkt. Overige verwerking wordt uitgevoerd op grond van de uitvoering van overeenkomsten wanneer we onze verplichtingen aan u als patiënt nakomen. In sommige van onze centra kunt u online een afspraak maken indien u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens tijdens het afsprakenproces.

Opslagtermijn: Patiëntdossiers worden overeenkomstig de wettelijke vereisten tot 10 jaar na het overlijden van de patiënt in Zweden en 12 jaar na het overlijden van de patiënt in Finland gearchiveerd en opgeslagen. Facturerings- en betalingsgegevens worden overeenkomstig de nationale Wet inzake boekhouding opgeslagen. Overige gegevens worden bewaard zolang u een klant van ons bent of totdat u ons actief vraagt uw gegevens van onze diensten te verwijderen.

3.2. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Particuliere klanten

Doel Verwerking Categorieën persoonlijke gegevens
We verwerken uw gegevens om de hoge kwaliteit van onze diensten en het contact met u te waarborgen.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer u een gediplomeerde orthopedische specialist ziet, wordt uw afspraak op dezelfde manier als voor een patiënt opgeslagen en wordt er een dossier bijgehouden; zie bovenstaand artikel over Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Patiënten
• Maken van afspraken
• Omgaan met klantzaken, zoals bestellingen, klachten en vragen
• Geven van advies
• Vastleggen van afspraken en interactie met u
• U voorzien van informatie over de zaken van Ottobock
• Bieden van zowel algemene als persoonlijke informatie en andere aanbiedingen betreffende de diensten die wij verlenen
• Uitvoeren van klantenenquêtes
Contactgegevens, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
Persoonlijk identificatienummer
Foto's, video's

Gevoelige persoonlijke gegevens:
Biometrische gegevens
Gezondheidsgegevens
Creditcardgegevens

Rechtsgrond: In gevallen waarin we een overeenkomst met u hebben, bijvoorbeeld door een aankoop in een van onze winkels, is de rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst. Facturerings- en betalingsgegevens worden overeenkomstig de wettelijke vereisten verwerkt. Indien u een potentieel toekomstige klant bent die ons bijvoorbeeld via onze website heeft benaderd, geloven wij dat we een rechtmatig belang hebben om contact met u op te nemen. U hebt altijd de optie om u voor verder contact af te melden.

Opslagtermijn: Facturerings- en betalingsgegevens worden overeenkomstig de nationale Wet inzake boekhouding opgeslagen. Indien we een overeenkomst hebben, wordt er informatie over u opgeslagen zolang u een klant van ons bent en daarna maximaal 36 maanden na de beëindiging van de overeenkomst of het definitieve contact. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van rechtmatig belang dat wij hebben, indien u uw persoonlijke redenen inzake de situatie hebt.

3.3. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Zakelijke klanten

Doel Verwerking Categorieën persoonlijke gegevens
We verwerken persoonlijke gegevens om de hoge kwaliteit van onze diensten en het contact met u te waarborgen. • Omgaan met klantzaken, zoals bestellingen, klachten en vragen
• Geven van advies
• Vastleggen van afspraken en interactie met u
• U voorzien van informatie over de zaken van Ottobock
• Bieden van zowel algemene als persoonlijke informatie en andere aanbiedingen betreffende de diensten die wij verlenen
• Uitvoeren van klantenenquêtes
• Correspondentie
Contactgegevens, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
Functie
Bedrijf

Rechtsgrond: In gevallen waarin we een overeenkomst hebben, is de rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst. Indien u een potentieel toekomstige klant bent, is de rechtsgrond rechtmatig belang. Facturerings- en betalingsgegevens worden overeenkomstig de wettelijke vereisten verwerkt.

Opslagtermijn: Facturerings- en betalingsgegevens worden overeenkomstig de nationale Wet inzake boekhouding opgeslagen. Indien we een overeenkomst hebben, wordt er informatie over u opgeslagen zolang als u een klant van ons bent en daarna maximaal 36 maanden na de beëindiging van de overeenkomst of het definitieve contact. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van rechtmatig belang dat wij hebben, indien u uw persoonlijke redenen inzake de situatie hebt.

3.4. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Leveranciers

Doel Verwerking Categorieën persoonlijke gegevens
We verwerken persoonlijke gegevens om leveringen en dienstverlening conform overeenkomsten te waarborgen. • Beheer van overeenkomsten
• Opvolgen van overeenkomsten
• Verwerken van klachten en andere klantzaken
• Implementatie van andere samenwerking conform overeenkomsten
• Correspondentie
Contactgegevens, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
Functie
Informatie over het bedrijf
Facturerings- en betalingsgegevens

Rechtsgrond: In gevallen waarin we een overeenkomst hebben, is de rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst. Facturerings- en betalingsgegevens worden overeenkomstig de wettelijke vereisten verwerkt.

Opslagtermijn: Facturerings- en betalingsgegevens worden overeenkomstig de nationale Wet inzake boekhouding opgeslagen. Indien we een overeenkomst hebben, wordt de informatie opgeslagen zolang u een van onze leveranciers bent en daarna maximaal 36 maanden na de beëindiging van de overeenkomst of het definitieve contact.

3.5. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Consultants, partners

Doel Verwerking Categorieën persoonlijke gegevens
We verwerken persoonlijke gegevens om leveringen en dienstverlening conform overeenkomsten te waarborgen. • Afhankelijk van het doel, wordt dit beschreven in de overeenkomst met de consultant of andere partner Contactgegevens, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
Functie
Werkgever
Facturerings- en betalingsgegevens

Rechtsgrond: De rechtsgrond is de uitvoering van overeenkomsten. Facturerings- en betalingsgegevens worden overeenkomstig de wettelijke vereisten verwerkt.

Opslagtermijn: Facturerings- en betalingsgegevens worden overeenkomstig de nationale Wet inzake boekhouding opgeslagen. Indien we een overeenkomst hebben, worden de persoonlijke gegevens opgeslagen zolang u een van onze leveranciers bent en daarna maximaal 36 maanden na de beëindiging van de overeenkomst of het definitieve contact. Eventuele resultaten van voltooide opdrachten kunnen worden opgeslagen zolang het project nog relevant voor het bedrijf is.

3.6. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Deelnemers aan onze trainingen en evenementen

Doel Verwerking Categorieën persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens worden verwerkt om aanmeldingen voor en deelname aan trainingen en evenementen te beheren en om informatie over ons bedrijf te verstrekken. • Aanmeldingen en registratie
• Communicatie betreffende trainingen en evenementen
• Versturen van nieuwsbrieven en trainingsmaterialen
• Publicatie van bijvoorbeeld afbeeldingen op onze website of ander communicatiemateriaal
• Correspondentie
Contactgegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer
Werkgever
Informatie over mogelijke allergieën
Factureringsgegevens
Foto's en video's
Overige informatie die u verstrekt

Rechtsgrond: Uitvoering van overeenkomsten; om trainingen en evenementen te kunnen bieden, moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken.

We verwerken foto's en video's overeenkomstig het rechtmatige belang aangezien het verwerken noodzakelijk geacht wordt om informatie over het bedrijf te kunnen verstrekken. Als deelnemer wordt u er altijd van op de hoogte gebracht dat de foto's gebruikt kunnen worden om informatie te verstrekken over het bedrijf en u hebt altijd de gelegenheid om hier bezwaar tegen aan te tekenen.

We hebben een wettelijke verplichting om facturerings- en betalingsgegevens te verwerken.

Toestemming; Ottobock vermijdt het verwerken van gevoelige persoonlijke gegevens wanneer er geen rechtsgrond is. We verzoeken u ons geen gevoelige persoonlijke gegevens toe te sturen (bijv. gegevens over gezondheid, etnische afkomst, politieke of religieuze overtuigingen). Indien u ons dergelijke informatie verstrekt, zal Ottobock dat opvatten als uw toestemming voor de registratie van deze informatie op de manier beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met het genoemde doel in verband met de indiening van de gegevens. Dit betekent dat indien u informatie verstrekt, bijvoorbeeld voorafgaand aan een training, waarin staat dat u ergens allergisch voor bent en bepaalde dieetvereisten hebt, we ervan uit gaan dat u wilt dat deze informatie bij ons wordt geregistreerd. Deze informatie wordt na de training of het evenement verwijderd.

Opslagtermijn: Informatie over allergieën wordt na de training of het evenement verwijderd. Overige informatie wordt opgeslagen zolang er een specifiek doel is en we dit kunnen toeschrijven aan een belangenafweging.

Indien u persoonlijke redenen hebt met betrekking tot de situatie, hebt u het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van rechtmatig belang.

Facturerings- en betalingsgegevens worden overeenkomstig de nationale Wet inzake boekhouding opgeslagen.

3.7. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Bij het invullen van formulieren op onze websites

Doel Verwerking Categorieën persoonlijke gegevens
We verwerken uw gegevens om u aan te melden om de nieuwsbrief van Ottobock te ontvangen.
Het kan ook voor het doel van verwerken en beheren van uw aanvraag, het beantwoorden van vragen en het beheren van uw zaak zijn, of voor het verbeteren van onze diensten en ons contact met u.
• Uw aanvraag registreren
• U voorzien van informatie over de zaken van Ottobock
• Bieden van zowel algemene als persoonlijke informatie en andere aanbiedingen betreffende de diensten die wij verlenen.
Contactgegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres.
Interessegebied
Wie u bent, bijvoorbeeld een zorgverlener, gebruiker, familielid
Uw correspondentie

Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst; indien u een klant bij ons bent en een vraag over een van onze producten hebt, kunt u via de website contact met ons opnemen.

Rechtmatig belang; de informatie die u ons verstrekt via de website wordt vrijwillig verstrekt. Ottobock heeft de informatie die we opvragen tot het minimum beperkt om uw aanvraag of uw zaak te kunnen behandelen.

Toestemming; het is mogelijk om in de vrijetekstvelden aanvullende informatie te verstrekken. Indien u persoonlijke gegevens in het veld verstrekt, met inbegrip van gevoelige persoonlijke gegevens, zal Ottobock dit opvatten als uw toestemming voor de registratie van deze gegevens.

Opslagtermijn: De gegevens worden opgeslagen totdat de zaak is gesloten en dan voor nog 12 maanden om herleidbaarheid in uw communicatie met ons te waarborgen.

Ottobock kan de gegevens nog steeds gebruiken indien er een specifiek doel is en we dit kunnen toeschrijven aan een belangenafweging. Indien u persoonlijke redenen hebt met betrekking tot de situatie, hebt u het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van rechtmatig belang.

Indien u niet langer nieuwsbrieven of andere informatie van ons wenst te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden door de instructies in onze e-mails op te volgen of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit document.

3.8. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - Sollicitanten

Doel Verwerking Categorieën persoonlijke gegevens
Beheren van de werving van nieuwe werknemers in verband met sollicitaties voor een vacature of registratie van interesse in toekomstige vacatures. • Administratie en werving om geschikte kandidaten en toekomstige werknemers te selecteren
Contactgegevens, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
Persoonlijk identificatienummer
Uw correspondentie
Overige informatie die u in uw cv en sollicitatiebrief verstrekt, bijvoorbeeld onderwijs, werkervaring, functie, foto en gezondheidsgegevens
Certificaten en informatie van referenties
Uitslagen van persoonlijkheidstests
Notities van gesprekken tussen u en referenties

Rechtsgrond: De rechtsgrond voor dit verwerken is het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Spontane sollicitaties die aan ons worden gestuurd, worden verwerkt op basis van ons en uw rechtmatige belang in het beheren van aanstaande werving.

Wanneer werving is voltooid, is het een wettelijke verplichting om de documenten op te slaan zodat onenigheid over naleving van discriminatiewetgeving kan worden verwerkt.

Toestemming; Ottobock vermijdt het verwerken van gevoelige persoonlijke gegevens wanneer er geen rechtsgrond is. We verzoeken u ons geen gevoelige persoonlijke gegevens toe te sturen (bijv. gegevens over gezondheid, etnische afkomst, politieke of religieuze overtuigingen). Indien u ons dergelijke informatie verstrekt, zal Ottobock dat opvatten als uw toestemming voor de registratie van deze informatie op de manier beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met het genoemde doel in verband met de indiening van de gegevens. Dit betekent dat indien u informatie verstrekt, bijvoorbeeld gezondheidsinformatie in een sollicitatie, we ervan uit gaan dat u wilt dat deze informatie bij ons wordt geregistreerd.

Opslagtermijn: Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van het wervingsproces en dan voor de rest van het lopende jaar en voor twee jaar daarna. Spontane sollicitaties worden opgeslagen voor maximaal drie jaar indien u uw sollicitatie niet binnen die periode intrekt.

3.9. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen - In geval van ander contact met ons

Doel Verwerking Categorieën persoonlijke gegevens
Voor het doel van het verwerken en beheren van uw aanvraag, het beantwoorden van vragen en het afhandelen van uw zaak, het leveren van gevraagde informatie en het verbeteren van onze diensten, ons contact met u en de informatie die we verstrekken en publiceren via onze website. • Registreren van uw zaak en uw contactgegevens
• Communiceren over uw zaak
• U voorzien van informatie over de zaken van Ottobock
Contactgegevens, naam, telefoonnummer, adres, mailadres
Bedrijfsinformatie
Informatie die u verstrekt als onderdeel van uw zaak
Uw correspondentie

Rechtsgrond: Toestemming; u bepaalt zelf welke informatie u ons verstrekt in verband met uw zaak.

De rechtsgrond voor het verwerken van uw zaak is rechtmatig belang.

Opslagtermijn: De gegevens worden opgeslagen totdat de zaak is gesloten en dan voor nog 12 maanden om herleidbaarheid in uw communicatie met ons te waarborgen.

4. Waarvandaan verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

We verzamelen persoonlijke gegevens van u wanneer u een van onze centra bezoekt, maar we kunnen ze ook ontvangen uit de medische verwijzing die ons wordt toegestuurd.

Overige methoden die we gebruiken zijn onder andere cookies en webbeacons wanneer u onze website bezoekt, onze klantenenquêtes invult of aan een van onze trainingen of evenementen deelneemt.

Ottobock coördineert of importeert soms persoonlijke gegevens uit databases binnen en buiten Ottobock (bijv. van Facebook of Google). We kunnen persoonlijke gegevens over u van andere bedrijven binnen Ottobock of onze partners ontvangen.

Het is belangrijk voor Ottobock om uw persoonlijke gegevens altijd up-to-date en juist te houden, daarom importeren we mogelijk persoonlijke gegevens over u van externe bronnen zoals publieke registers.

5. We kunnen uw persoonlijke gegevens met anderen delen

In sommige gevallen huren we bedrijven in om namens ons als gegevensbeheerders op te treden; in dat geval wordt er een gegevensbeheerdersovereenkomst opgesteld. Voorbeelden van diensten waarvoor we gegevensbeheerders gebruiken zijn onder andere IT-diensten (technische werkzaamheden, ondersteuning en onderhoud), salarisadministratie en communicatie (print en distributie, sociale media).

Om u diensten en contact met ons van hoge kwaliteit te kunnen bieden, kunnen we ook uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die onafhankelijke gegevensbeheerders zijn. Onafhankelijke gegevensbeheerders met wie we uw persoonlijke gegevens delen kunnen leveranciers van producten zijn die de informatie nodig hebben om bijvoorbeeld het product te maken of de juiste maat te leveren. In sommige gevallen worden producten ook rechtstreeks van onze leveranciers aan u geleverd.

Er kunnen ook bedrijven zijn die oplossingen bieden die binnen het bedrijf worden gebruikt om bestellingen en aankopen te verwerken, bijvoorbeeld in een winkel.

Ottobock kan persoonlijke gegevens met derden delen, zoals bijvoorbeeld de politie of een andere autoriteit, indien zij een strafbaar feit onderzoeken of indien Ottobock anderszins wettelijk verplicht is dergelijke gegevens te delen of op grond van een besluit van een autoriteit.

Indien we ons bedrijf, geheel of gedeeltelijk, verkopen, reorganiseren of anderszins overdragen, kunnen uw persoonlijke gegevens tegelijkertijd worden overgedragen.

6. Opslag van persoonlijke gegevens

Ottobock slaat persoonlijke gegevens op overeenkomstig dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving. Persoonlijke gegevens kunnen tussen bedrijven binnen Ottobock worden overgedragen om te worden verwerkt voor de doelen uiteengezet in de algemene voorwaarden van het privacybeleid. Ottobock gebruikt onderaannemers, bijvoorbeeld voor computerdiensten, en persoonlijke gegevens kunnen daarom naar deze onderaannemers worden overgedragen. Onze onderaannemers zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend namens Ottobock en overeenkomstig onze instructies verwerken en uitsluitend nadat zij een gegevensbeheerdersovereenkomst hebben ondertekend conform toepasselijk recht om voor een hoog niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te zorgen.

Normaal gesproken draagt Ottobock persoonlijke gegevens niet over buiten de EU/EER, maar als wij bijvoorbeeld een onderaannemer in een land buiten de EU/EER hebben of als het noodzakelijk voor ons is om onze contractuele verplichtingen na te komen, kan de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU/EER plaatsvinden zelfs als dat land, volgens de Europese Commissie, geen adequate bescherming van persoonlijke gegevens heeft. Het niveau van bescherming wordt gegarandeerd door ofwel een besluit van de Europese Commissie dat het land in kwestie voor een adequaat niveau van bescherming zal zorgen of door het gebruik van zogenaamde passende waarborgen. Voorbeelden van passende waarborgen zijn onder andere modelcontractclausules, bindende bedrijfsvoorschriften of het sluiten van gegevensbeheerdersovereenkomsten door Ottobock met dergelijke onderaannemers. Dergelijke gegevensbeheerdersovereenkomsten beheren de verwerking van persoonlijke gegevens door onderaannemers en, waar van toepassing, de overdracht van persoonlijke gegevens overeenkomstig de EU/EER-regels inzake de bescherming van persoonlijke gegevens. Deze overeenkomsten bevatten algemene voorwaarden door de Europese Commissie vereist en die voldoen aan de vereisten voorgeschreven door toepasselijk recht om de overgedragen persoonlijke gegevens te beschermen.

7. Overige applicaties/websites

De diensten kunnen koppelingen naar andere applicaties en/of websites bevatten die niet door Ottobock worden beheerd. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van de diensten. Ottobock is niet verantwoordelijk voor de content van gekoppelde applicaties/websites en de verwerking van persoonlijke gegevens die kan worden uitgevoerd door de eigenaren of beheerders van gekoppelde websites.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst om webverkeer te analyseren. Het wordt uitgevoerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics verzamelt gegevens wanneer u onze website bezoekt. U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op onderstaande koppeling te klikken. Er wordt een afmeldcookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld tijdens toekomstige bezoeken aan deze website: Automatische verzameling van informatie via Google Analytics uitschakelen.

U kunt meer informatie over hoe Google Analytics gegevens verwerkt vinden in het privacybeleid van Google

8. Bescherming en verwijdering van persoonlijke gegevens

Ottobock heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld manipulatie of ongeautoriseerde toegang. We blijven onze beveiligingsmaatregelen aanpassen aan doorlopende technologische ontwikkelingen.

Ottobock verwijdert persoonlijke gegevens overeenkomstig toepasselijk recht. Dit betekent bijvoorbeeld dat Ottobock persoonlijke gegevens verwijdert of onidentificeerbaar maakt wanneer het doel van verwerking van de persoonlijke gegevens niet langer bestaat. Het doel van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is in bovenstaand artikel 3 uiteengezet.

9. Welke rechten heb ik?

U hebt verscheidene rechten met betrekking tot gegevensbescherming. We beschrijven uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen hieronder.

• Recht op toegang (uittreksel van het register) – het recht om bevestiging van en informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen.

• Recht op correctie – het recht om onjuiste informatie te laten corrigeren.

• Recht op verwijdering – het recht om bepaalde gegevens informatie te laten verwijderen.

• Recht op bezwaar – het recht om bezwaar aan te tekenen tegen onze verwerking wanneer dit gebeurt uit belangenafweging of voor direct-marketingdoeleinden.

• Recht op beperkte verwerking – het recht om de beperking van verwerking van persoonlijke gegevens aan te vragen, bijvoorbeeld wanneer u de gegevens onjuist acht.

• Recht op gegevensportabiliteit – het recht om te verzoeken dat persoonlijke gegevens van ons naar een andere gegevensbeheerder worden overgedragen.

• Recht op intrekken toestemming – het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken.

• Recht om een klacht in te dienen – het recht om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit indien u gelooft dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in strijd met de toepasselijke voorschriften.

Indien uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, wordt u verzocht Ottobock hiervan op de hoogte te brengen wanneer u weer contact met ons hebt of door de contactgegevens in artikel 12 van dit beleid te gebruiken.

Op uw verzoek of wanneer Ottobock dit ontdekt, zal Ottobock onjuiste of incomplete informatie corrigeren of verwijderen.

9.1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u vragen hebt of in contact met ons wilt komen over uw rechten, neemt u dan gerust contact met ons op via het adres verstrekt in artikel 12.

Verzoeken voor een uittreksel dienen schriftelijk bij Ottobock worden ingediend op het adres verstrekt in artikel 12, en moeten door u persoonlijk worden ondertekend en uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres (gebruikt voor communicatie met Ottobock) bevatten. Het uittreksel wordt binnen één maand nadat het verzoek bij Ottobock is ingediend naar uw geregistreerde adres gestuurd. Hoe vaak u het recht hebt om een uittreksel te ontvangen, kan variëren afhankelijk van waar u woont.

10. Samenwerking met autoriteiten en de nationale gegevensbeschermingsautoriteit als toezichthoudende autoriteit

Ottobock zal met de relevante toezichthoudende autoriteiten, met inbegrip van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit, samenwerken in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften. De nationale gegevensbeschermingsautoriteit wordt indien nodig geraadpleegd. In het geval van schriftelijke klachten wordt er contact opgenomen met de betrokken persoon en wordt de zaak opgevolgd. In het geval de zaak niet binnen een redelijke termijn kan worden opgelost, zal Ottobock assistentie en ondersteuning van de relevante autoriteit opvragen.

Indien u gelooft dat Ottobock niet aan de huidige vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoet, kunt u een klacht bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit indienen.

E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

Telefoonnummer: +46 (0)8-657 61 00

Postadres: Datainspektionen, Box 8114, SE-104 20 Stockholm

11. Wijzigingen aan het beleid

Wijzigingen aan dit privacybeleid worden door middel van publicatie van de nieuwe algemene voorwaarden op de websites van Ottobock verkondigd en we raden u aan deze regelmatig te controleren.

12. Contact

Indien u vragen of zorgen hebt met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@ottobock.se

Indien nodig zal Ottobock ervoor zorgen dat uw e-mail wordt doorgestuurd naar en verwerkt door het relevante Ottobock-bedrijf.

Otto Bock Benelux bv

Mandenmaker 14

5253 RC Nieuwkuijk

KvK-nummer: 17075685

Versie 1.3. Laatst gewijzigd in februari 2019