Gebruiksvoorwaarden

GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR TE NEMEN

We hebben alle informatie op onze website met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we de nauwkeurigheid, integriteit en tijdigheid van de informatie niet garanderen.

Gebruik van onze website en webpagina's is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden.

Deze website wordt beheerd door Otto Bock HealthCare GmbH (hierna Ottobock). We behouden ons het recht voor om de inhoud van onze website naar eigen goeddunken ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen en / of de levering van dergelijke inhoud op te schorten.

Alle inhoud, informatie, documenten, afbeeldingen en illustraties die op deze website worden gepubliceerd (hierna "Inhoud") zijn eigendom van Ottobock.

Merk op dat de gebruikte tekst- en afbeeldingsmaterialen ook beschermd kunnen zijn door het auteursrecht.

Bovendien worden veel Ottobock-producten ook beschermd door het octrooirecht, het ontwerprecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De merken van Ottobock zijn geregistreerde handelsmerken. Dit is zelfs het geval als dergelijke tekens niet worden aangeduid met het symbool ®.

Het verlenen van toegang tot deze Inhoud schept hier geen rechten op.

Het downloaden van inhoud is alleen toegestaan ​​als de inhoud uitdrukkelijk voor een dergelijk doel wordt verstrekt.

Inhoud mag niet commercieel worden gebruikt, gewijzigd, gedeeld met een derde, gedupliceerd, verspreid of gepubliceerd in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Neem contact op met onze afdeling Marketing (marketing.benelux@ottobock.com) als u inhoud wilt gebruiken.

De getoonde producten en aanbevelingen voor productcombinaties zijn passende voorbeelden en een selectie van Ottobock-producten. Over andere producten worden geen uitspraken gedaan.

Of een product daadwerkelijk geschikt is voor u en of u de functionaliteit van het product optimaal kunt benutten, hangt af van veel verschillende factoren. Onder andere uw lichamelijke conditie, fitheid en een gedetailleerd medisch onderzoek zijn hierbij belangrijk. Laat uw medische leverancier de behandeling, contra-indicaties en mogelijke risico's gedetailleerd aan u uitleggen. Lees altijd de productinformatie en gebruiksaanwijzingen.