Hersentrauma

Wat is een hersentrauma?

Er zijn verschillende oorzaken voor hersentrauma. In principe komt het erop neer dat er kracht wordt uitgeoefend op de schedel waardoor de hersenen gekwetst raken. Dat gebeurt vaak bij verkeersongevallen of een val of door slagen op het hoofd. In principe kunnen dus mensen van alle leeftijden erdoor worden getroffen.

Als we afgaan op de huidige cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lopen elk jaar wereldwijd ongeveer 54 tot 60 miljoen mensen een hersentrauma op. 2,2 tot 3,6 miljoen van die letsels zijn redelijk ernstig tot ernstig. Jaarlijks lopen in Nederland naar schatting 85.000 mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten jaarlijks 30.000 personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met hersenletsel als gevolg van een ongeval of geweldpleging. In 2011 werden er 21.000 personen in het ziekenhuis opgenomen met een diagnose hersenletsel als gevolg van een ongeval of geweldpleging en zijn er 1.017 personen overleden door dergelijk letsel.


Wat zijn de gevolgen van een hersentrauma?

Een hersentrauma heeft heel uiteenlopende gevolgen. Bij een licht hersentrauma is er geen of slechts één ambulante behandeling nodig. Bij een ernstig letsel moet de patiënt worden opgenomen op intensive care en worden geopereerd. Een hersentrauma kan zelfs fataal zijn. Hoe uiteenlopend de gevolgen ook zijn, alle vormen worden samengevoegd onder de noemer "hersentrauma".

Indeling volgens Glasgow-comaschaal

De indeling volgens de Glasgow-comaschaal (GCS) wordt gebruikt om de ernst van een hersentrauma te bepalen. Bij 13-15 punten spreekt men van een licht hersentrauma, bij 9-12 punten van een redelijk zwaar trauma en bij 3-8 punten van een zwaar trauma. In combinatie met de resultaten van verdere neurologische onderzoeken vormt de vastgestelde waarde een duidelijke prognose voor de patiënt. Men heeft het er al vaak over gehad of een zogenaamde whiplash zonder een rechtstreekse krachtuitoefening op de schedel een hersenletsel kan veroorzaken en eigenlijk wel een hersentrauma is.

Invloed op lichamelijk functioneren

Wanneer het zenuwstelsel beschadigd is als gevolg van een hersentrauma, heeft dat een invloed op de beweeglijkheid van het lichaam, soms ook op lange termijn. Ergo- en fysiotherapie in combinatie met orthesen of functionele elektrostimulatie helpen om bepaalde bewegingen opnieuw te leren of beperkingen zo goed mogelijk te compenseren.


Bijbehorende producten