Beroerte (CVA)

Doorbloedingsstoornis in de hersenen

Bij ongeveer 79% van alle beroertes (CVA) is een bloedvat dat de hersenen van bloed voorziet, verstopt, bijvoorbeeld als gevolg van een bloedklonter of doordat deze dichtslibt (ten gevolge van arteriosclerose). Daardoor stroomt er niet genoeg bloed naar de hersenen.

Bijna 13% van de patiënten wordt met precies het tegenovergestelde geconfronteerd, namelijk een hersenbloeding door beschadigde bloedvaten. In beide gevallen krijgen bepaalde delen van de hersenen niet genoeg bloed meer door een lokale doorbloedingsstoornis.


Frequentie

Ongeveer de helft van de patiënten die een beroerte overleven zijn na een jaar blijvend invalide en aangewezen op de hulp van anderen. Naar verwachting zal het aantal beroertepatiënten in de komende decennia drastisch stijgen door de vergrijzing van de bevolking. Het ziektebeeld van een beroerte vormt daarom een van de belangrijkste uitdagingen voor de gezondheidszorg.

Symptomen

De symptomen van een beroerte en de ernst ervan kunnen sterk variëren per geval.

Voorkomende symptomen zijn:

 • Slechtziendheid
 • Gezichtsveldbeperking
 • Stoornissen van de diepteperceptie, dubbelzien
 • Spraak- en spraakperceptiestoornissen
 • Verlamming, gevoelloosheid aan een zijde van het lichaam
 • Verstoorde tastzin
 • Afhangende mondhoek door verlamming van de aangezichtsspieren.
 • slappe of juist spastische verlamming van arm en/of been (drophand, dropvoet)
 • Schouderpijn (doordat de arm uit het schoudergewricht wordt getrokken)
 • Instabiele kniefunctie tijdens het staan
 • Rompinstabiliteit
 • Duizeligheid en onzekere gang. Vaak typisch looppatroon
 • Diverse vormen en gradaties van spasticiteit

Revalidatie

Bij neurologische revalidatie is er een zogenaamd 'fasenmodel' van toepassing. De behandelende dokter of therapeut beoordeelt eerst de hulpbehoevendheid van de patiënt. Afhankelijk van de hulpbehoevendheid van de patiënt komt er voor hem of haar een bepaalde revalidatiefase in aanmerking. Neurologische revalidatie verdeelt zich in verschillende fasen:

 • Fase A: Acute medische behandeling
 • Fase B: Medisch-therapeutische revalidatie. Vroege revalidatie, voor een deel nog met de zwaarste beperkingen (coma). Zwaarst getroffen patiënten, die maar tot op zekere hoogte kunnen meewerken aan de behandeling.
 • Fase C: Medisch-therapeutische revalidatie. Beperkte zelfredzaamheid.
 • Fase D: Medisch-therapeutische revalidatie. Bewegen mogelijk binnen de ziekenhuisafdeling.
 • Fase E: Medisch-professionele revalidatie. Re-integratie, heroriëntering indien van toepassing.
 • Fase F: Curatieve zorg, maatregelen om de huidige toestand te behouden.

De laatste jaren is er heel wat bereikt op het gebied van acute zorg. Met moderne medische hulpmiddelen streeft Ottobock naar een grotere focus op de revalidatie na de acute zorg. Van rolstoelen die ondersteuning bieden in de vroege revalidatiefase, en producten voor voethefferszwakte (orthesen, functionele elektrostimulatie (FES) in de vorm van een oppervlaktestimulator of een implantaat) tot orthesen die het schouder-, knie en polsgewricht stabiliseren. Ottobock heeft een ruim aanbod aan moderne productoplossingen.

De getoonde producten zijn voorbeelden van hulpmiddelen. Of een product daadwerkelijk geschikt is voor u en of u de functies van het product ten volle zult kunnen benutten, hangt van veel verschillende factoren af. Onder andere uw lichamelijke toestand, conditie en een grondig medisch onderzoek zijn heel belangrijk. Een dokter of orthopedisch technicus zal dan ook beslissen welk hulpmiddel het best bij u past.


Bijbehorende producten